LICHT2 – Tennis

SPORT Technologies is ontwikkelaar, producent en installateur van energiezuinige LICHT2 LED veld verlichting voor tennisbanen geheel conform de aanbevelingen van de KNLTB en NOC*NSF/NSVV.

Voor de bepaling van de kwaliteit waaraan sportaccommodaties in Nederland moeten voldoen, wordt vaak teruggegrepen naar het Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) baseert haar normen op de Europese richtlijnen voor verlichting. Een groot aantal deskundigen hebben in samenwerking met het NOC*NSF meegewerkt aan de vertaling van de normen naar de Nederlandse situatie. Voor sportveldverlichting zijn twee zaken van groot belang: de hoeveelheid licht en de gelijkmatigheid van het licht. Deze zijn vastgelegd in een Europese norm voor sportverlichting NEN-EN 12193:2018, aangevuld met eisen vanuit diverse sportbonden.

’s Werelds duurzaamste LED armatuur