LTV Ten Medel

LTV Ten Medel heeft als voorbereidingscie. een bijzondere aanbesteding gehouden. Nadat men alle fabrikanten (4 st.) van LED-baanverlichting eerst mondeling aan de tand gevoeld te hebben op de vereniging. Zijn de fabrikanten onderworpen aan 42 vragen, die schriftelijk beantwoord moesten worden. Aan de hand van deze antwoorden, is er een voorselectie gemaakt. Bij deze selectie vielen de armaturen van Philips en AAA-LUX af. Zij voldeden niet aan de eisen die LTV Ten Medel (en de NSVV) aan baanverlichting stelden.

Daarna heeft de tennisvereniging zelf de offerte-uitvraag geschreven, dit om beide offertes goed met elkaar te kunnen vergelijken. LTV Ten Medel heeft uiteindelijk gekozen voor de LICHT2 LED verlichting van producent SPORT Technologies uit Zeewolde, en wel om de volgende redenen:

Deze verlichting gebruikt ver weg de minste energie. 70% besparing t.o.v. de bestaande conventionele Philips armaturen is mogelijk. In de praktijk (na 1 jaar functioneren) is inmiddels gebleken dat een nog groter percentage energiewinst behaald kan worden.

Het gewicht en de windvang van deze armaturen is aanzienlijk minder dan van de andere LED-armaturen die in de handel zijn. Dit heeft er o.a. toe geleid dat Ten Medel zijn 30 jaar oude baanverlichtingsmasten niet behoefde te vervangen.

Een puur Nederlands product met een grotere waterdichtheid en het beter en sneller afvoeren van warmte van de armaturen, wat een aanzienlijk langere levensduur oplevert. Hierdoor minder onderhoudskosten en veel langere garantieperiodes dan andere leveranciers. Het is daarnaast een puur Nederlands product.

ITEMBeschrijving
Jaar installatie:2017
Locatie:Tiel, Nederland
Aantal banen:6
Aantal masten:12 stuks
Aantal armaturen:16 stuks 1.000 Watt LICHT2
Armaturen per mast:Variërend tussen 1 en 2 armaturen
Verlichtingsklasse:KNLTB klasse I
KNLTB klasse II
Licht meting:Variërend tussen 360 lux – 580 lux
Spreiding tussen 0.74 – 0.84
Minimale besparing in kWh:19.200 kWh
Terugverdientijd:Ongeveer 5 jaar