FINANCIEEL

Investeren in nieuwe LED armaturen geeft over het algemeen een grotere belasting op het budget van een sportvereniging dan traditionele verlichting. Terugverdientijden zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor de nieuwste generatie LED Armaturen van SPORT Technologies, geldt een terugverdientijd na ingebruikstelling van ongeveer 5 jaar*. Bij verlichting zijn het aantal branduren per jaar leidend voor de terugverdienperiode.

*Uitgaande van de LICHT2 LED armaturen bij een gebruik van minimaal 700 branduren per jaar en met toekenning van de RvO subsidie.

Voor duurzame oplossingen geldt, hoe eerder de LED armaturen geïnstalleerd zijn, hoe eerder de investeringen zijn terugverdiend. Mocht er geen direct aanwendbaar budget binnen de sportvereniging aanwezig zijn, dan heeft SPORT Technologies de mogelijkheid tot huur of financiering van de installatie. Neem voor meer informatie over financiën contact met ons op.

Rekenmodel
Zelf uitrekenen of een investering in LED veldverlichting zich snel terugverdient? Dat kan met het excel sheet wat hieronder te downloaden is. Probeer het, en komt u er niet uit neem gerust contact met ons op.

ROI Sportveldverlichting

Subsidies
Ook voor sportaccommodaties zijn er diverse subsidies te verkrijgen bij investeringen in verduurzaming. De belangrijkste op dit moment is de subsidieregeling van het RvO. Let wel op, de aanvragen kunt u vanaf 2 januari 2018 weer inleveren en het budget is beperkt. Afgelopen jaar was het totaal aan subsidies binnen 3 weken overschreven. Meer informatie kunt u hieronder vinden of neem contact met ons op.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Klik hier voor meer informatie op de website van RvO

Gemeentelijke en provinciale subsidies
Naast de landelijke subsides hebben gemeentes en provincies ook diverse stimuleringsmaategelen beschikbaar ok een investering voor uw sportaccommodatie aantrekkelijke te maken. Informeert u vooral bij uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

LICHT per uur

Uniek in Nederland biedt SPORT Technologies de mogelijkheid om de LICHT2 verlichtingsinstallatie per uur  te betalen dat deze aan staat.

Uw sportvereniging is verzekert van 10 jaar lang de perfecte verlichting op de sportaccommodatie. Er is dus geen initiële investering nodig en bovendien geschikt voor een toekomstige EDS subsidie aanvraag. Tijdens de gebruiksperiode blijft SPORT Technologies verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en de eventuele reparaties. Hiermee is de hoogst mogelijke up-time van uw verlichtingsinstallatie gegarandeerd. Ook het up- en downscalen van de verlichtingsklasse behoort tot de mogelijkheden.

Richtprijzen:

Tennis:   KNLTB Klasse II, vanaf € 2,95 per uur
Voetbal: KNVB Klasse III, vanaf € 3,75 per uur
Hockey: KNHB Klasse  II, vanaf € 9,95 per uur

© COPYRIGHT - SPORT TECHNOLOGIES