FINANCIEEL

Investeren in nieuwe LED armaturen of zonnepanelen geeft over het algemeen een grotere belasting op het budget van een sportvereniging dan traditionele verlichting. Terugverdientijden zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor de nieuwste generatie LED Armaturen van SPORT Technologies, geldt een terugverdientijd na ingebruikstelling van ongeveer 5 jaar*. Bij verlichting zijn het aantal branduren per jaar leidend voor de terugverdienperiode. Bij zonnepanelen is dit het totaalverbruik van de sportaccommodatie.

*Uitgaande van de LICHT2 LED armaturen bij een gebruik van minimaal 700 branduren per jaar en met toekenning van de RVO subsidie.

Voor beide duurzame oplossingen geldt, hoe eerder de LED armaturen of zonnepanelen geïnstalleerd zijn, hoe eerder de investeringen zijn terugverdiend. Mocht er geen direct aanwendbaar budget binnen de sportvereniging aanwezig zijn, dan heeft SPORT Technologies de mogelijkheid tot huur of financiering van de installatie. Neem voor meer informatie over financiën contact met ons op.

Rekenmodel
Zelf uitrekenen of een investering in LED veldverlichting zich snel terugverdient? Dat kan met het excel sheet wat hieronder te downloaden is. Probeer het, en komt u er niet uit neem gerust contact met ons op.

ROI Sportveldverlichting

Subsidies
Ook voor sportaccommodaties zijn er diverse subsidies te verkrijgen bij investeringen in verduurzaming. De belangrijkste op dit moment is de subsidieregeling van het RVO. Let wel op, de aanvragen kunt u vanaf 2 januari 2017 weer inleveren en het budget is beperkt. Afgelopen jaar was het totaal aan subsidies binnen 3 weken overschreven. Meer informatie kunt u hieronder vinden of neem contact met ons op.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Klik hier voor meer informatie op de website van RVO

Gemeentelijke en provinciale subsidies
Naast de landelijke subsides hebben gemeentes en provincies ook diverse stimuleringsmaategelen beschikbaar ok een investering voor uw sportaccommodatie aantrekkelijke te maken. Informeert u vooral bij uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Klimaatfondsen
Diverse gemeentes in Nederland zijn de afgelopen jaren gestart met het verstekken van aantrekkelijke leningen voor het financieren van verduurzamingsprojecten. Als voorbeeld hier de gemeente Breda waar het klimaatfonds opengesteld is voor investeringen die bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Een initiatief waarin ook uw sportaccommodatie gebruik van kan maken.

Het klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen voor projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en  klimaatadaptatie. Het Klimaatfonds draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Breda om de CO2 drastisch te verminderen en een klimaatneutrale stad te worden in 2044. Van 1 september tot 31 oktober 2016 kunnen aanvragen worden ingediend.

Klik hieronder voor meer informatie:

Gemeente

Breda

© COPYRIGHT - SPORT TECHNOLOGIES