BOSA 2020: De belangrijkste wijzigingen.

De regeling voor BOSA 2020 zijn gepubliceerd. De regeling dient sinds dit jaar ter vervanging van het recht op BTW-aftrek voor stichtingen en verenigingen (de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, BOSA). Sinds 1 januari 2019 is de BTW-sportvrijstelling verruimd, waardoor de BTW-aftrek verviel.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2020.

Het subsidiepercentage voor duurzame maatregelen wordt verlaagd van de huidige 35% naar 30%.

Het subsidieplafond bedraagt € 87 mln. Dit was € 80 mln.

Voor activiteiten onder € 1000 hoeft u geen betaalbewijzen aan te leveren. Dit was € 500.

Bij subsidieaanvragen voor activiteiten die nog niet zijn opgestart, ontvangt u voortaan 80% van het toegekende bedrag vooraf, en 20% na afronding van het project.

SPORT Technologies is volledig op de hoogte van de (nieuwe) subsidie regelingen omtrent LED verlichting en verzorgt jaarlijks voor tientallen sportverenigingen kosteloos de subsidie aanvraag.